Home

www.imamsenadagic.com


 

Kur'an - Audio (Bosanski)

Kur'an s prevodom

Quran Explorer

Hadith Explorer


Kur'an - Arapski

Slike Dzemata

Statistics

Members : 57
Content : 409
Web Links : 10
Content View Hits : 756153
Dan Dzamija PDF Print E-mail
Written by Jasmin   
Friday, 08 May 2009 18:09

"DAN DŽAMIJA" 1993. - 2009. godina
"Dan džamija", podsjeca na uništavanje svih džamija i drugih vakufskih objekata u Republici Bosni i Hercegovini u toku obje oružane agresije, sa istoka i zapada, u periodu 1992. - 1995. godina.
Ferhat-pašina džamija, sagradjena 1579. godine, centralni je objekat u Banja Luci i jedno je od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture, XVI vijeka. Džamija je dimenzija 18 m. X 14 m., vrh kupole je visok 18 m., a munara 43 m.. Ferhadija je 1950. godine uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, a potom je uvrštena na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u.

Džamija je djelimicno uništena ekplozivom detoniranim 7. maja 1993. godine od strane srpskih zlocinaca. Nakon prvog rušenja, vlasti Republike Srpske su organizovale potpuno rušenje i cišcenje terena na kojem se nalazio kompleks džamije. Kratko nakon rušenja Ferhadije, srušena je i obližnja sahat-kula. ostaci ruševina su odvezeni na gradsku deponiju, a Ferhadija je bila jedna od 16 Banjaluckih džamija, koje su tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. - 1995. godine, do temelja porušene.

Džamije su Allahove, dž.š., kuce na Zemlji i njima islam posvecuje posebnu pažnju, jer su one mjesta gdje se velica Njegovo ime i gdje Mu se pada na sedždu, sa ciljem postizanja samo Njegova zadovoljstva. 
Opce je poznato da neprijatelji islama, ne biraju metode u borbi protiv muslimana i za njih nisu svete: džamije, mektebi, mezarja, mostovi, sahat-kule, hanovi, hamami... Oni stoljecima zatiru tragove islama na širem prostoru Balkana, a preživjele muslimane prisiljavaju na stalnu hidžru i zbijanje na sve uži životni prostor, kako bi u svakom narednom naletu imali što manje posla. Džamije i vakufi se ovdje u Bosni i Hercegovini ruše od 1878. godine, pa sve do posljednje dvije krvave agresije na nju (1992.-1995.). Rušitelji se proglašavaju svecima i nacionalnim herojima, dok mi živimo u nadi da ce se zlocinci vec jednom proci zlocina i prihvatiti nas drugacijim...
Allah, dž.š., u kategoriju najvecih nasilnika ubraja one koji u džamijama sprjecavaju spominjanje Njegova imena i koji ih ruše, pa u 114. ajetu Sure El-Bekare kaže:
 
“Ima li veceg nasilnika, od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji rade na tome da se one poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze! Na ovom svijetu doživjece sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (Suretu El-Bekare, 114)
Kakvi su samo zlocinci i teroristi oni koji su sve džamije, mesdžide i ostale vakufe porušili tamo gdje je stizala njihova vojska ili gdje se uspostavljala njihova vlast?! I sve to su smatrali svojim velikim podvizima, a jadni li su narodi koji pokušavajuci da izbrišu tragove kulturnog naslijedja drugih naroda i etnicki ih iskorijene, misle da ce na taj nacin postati velikim i slavnim! Za vrijeme posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu potpuno je porušeno 614 džamija (534 od strane srpskog, a 80 od hrvatskog agresora), dok je ošteceno 307 džamija (249 od srpskog, a 58 od hrvatskog agresora), što cini 80,5% od ukupnog broja 1144 džamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdžda (džamija bez munare), potpuno porušeno njih 218 (175 od srpskog, a 43 od hrvatskog agresora), dok je oštecen 41 mesdžid (21 od srpskog, a 20 od hrvatskog agresora), što cini procenat od 46,40% mesdžida. Ovome treba dodati još 14 potpuno uništenih i 18 oštecenih mekteba, te 447 uništenih i 160 oštecenih drugih vakufskih objekata.
Ovo su podaci koje moramo znati, da se zlo ne ponovi, jer narod koji ne zna šta mu se desilo u bliskoj prošlosti, ima šansu za nestanak u eventualnom narednom naletu, a kada nestane tragova materijalne i duhovne kulture i kada se izgubi kolektivno pamcenje, blizu je i biološki nestanak jednoga naroda.
Ne samo da se zlocinci nisu zadovoljili sa rušenjem džamija, nego su i njihove lokacije pretvarali ili još uvijek pretvaraju u parkirališta ili mjesta za izgradnju stambenih i dugih objekata. Na tom putu im niko od domacih i medjunarodnih faktora nije stajao, niti stoji, tako da su na oci obespravljenih Bošnjaka nicali objekti, u nadi da ce pravednim rješenjem nekih od sudova naknadno biti uklonjeni, a sudovi su donosili presude ili odluke protiv oštecene strane, kao što je slucaj sa odlukama Doma za ljudska prava vezanim za Divicku i Zamlaz džamiju u Zvorniku.
Allahovom, dž.š., voljom i snagom Bošnjaci, dobrovoljci iz islamskog svijeta i rijetki pojedinci iz druga dva naroda su se suprostavili strašnoj agresiji i zlu koje se nadvilo nad Republikom Bosnom i Hercegovinom i njihova je zasluga što makar na jednom dijelu Bosne i Hercegovine danas ima: džamija, mesdžida, mezarja i drugih vakufa, kao i vjerskih i drugih objekata drugih naroda. Islam je Bošnjake ucinio posebnim, jer u protivnom na prostoru koji su oni branili ne bi ostala niti jedna crkva i sinagoga, a one su tu da svjedoce da mi nismo kao oni i da mi ne rušimo, nego gradimo i cuvamo i da uvažavamo druge i drugacije. Eto, to je islam i to je njegovo ucenje! To su univerzalna islamska rješenja, koja garantiraju svakom pojedincu: slobodu, pravo na uživanje njegova posjeda i punu sigurnost u pravom smislu rijeci.
Braco i sestre! Gradimo džamije i cuvajmo džemat, ne dozvolimo da nam džamije ponovo budu samo kulturno-historijski spomenici, cuvajmo ih, jer ako ih ne budemo cuvali, zlocinci ce ih ponovo rušiti i na njihovim temeljima graditi zgrade i crkve i njihova mjesta pretvarati u parkinge ili pijace, a nama zamesti svaki trag! Zapamtimo da je naša obaveza rekonstrukcija svih porušenih džamija, na svakom mjestu gdje su one postojale i najozbiljnije pristupimo tom poslu! Ukljucimo se na prvom mjestu mi i naše porodice, animirajmo našu rodbinu, porucimo rodjacima i komšijama u dijaspori da je naša obaveza rekonstrukcija porušenih džamija, jer su one simboli našeg višestoljetnog postojanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine! Ne cekajmo da nam hareme štite i ogracuju naši prijatelji iz islamskog svijeta, vec se organizirajmo i uredjujmo ih sami, jer je to naša obaveza prema našim umrlim!
Ne prodajimo i ne mijenjajmo imanja, vec ih obnavljajmo i kultivišimo, jer cemo za njih biti pitani na Sudnjem danu! Prodaja ili zamijena naše imovine, u manjem BiH Entitetu ili na prostoru Federacije, odakle smo protjerani, je haram, jer se time prodaje dio Bosne i Hercegovine i svega što ona podrazumijeva!
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na svojoj redovnoj sjednici, održanoj 11. marta 2009. godine, odnosno 14. rebiu-l-evvela 1430., donio zakljucak da se u povodu Dana džamija u svim džamijama u Bosni i Hercegovini i bošnjackoj dijaspori održi hutba na pomenutu temu, te da se organizira sergija za pomoc u temeljitoj rekonstrukciji džamije Kara Mustafe-paše Sokolovica u Rudom. 
Molim Allaha, dž.š., da nas ucvrsti na putu islama, da ummet Muhammeda, s.a.v.s., ucini onima koji ce uspostavljati red i sprjecavati nered na Zemlji, da nam pomogne da sacuvamo našu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj cemo sa ponosom i slobodno koracati i živjeti na svakom njenom pedlju, da nas sacuva iskušenja koja necemo moci podnijeti, da nas ucini istinskom bracom, koja ce jedni drugima praštati i upucivati iskrene dove za popravljanje našeg stanja i praštanje grijeha, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u obecane džennete, u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Sarajevo: 13. džumade-l-ula 1430. h.                     Hutba: Džamija "Kralj Fahd"              
    08. maj 2009. godine                                                                Nezim Halilovic Muderris

 

Last Updated on Thursday, 14 May 2009 15:26